Strona główna
Biznes
Tutaj jesteś

Co to jest przedsiębiorczość – definicja

31/01/2024 Co to jest przedsiębiorczość - definicja

Przedsiębiorczość jest terminem, który odmieniany przez wszystkie przypadki, stanowi integralną część naszego dzisiejszego życia społeczno-gospodarczego. W coraz większym stopniu zauważamy, jak to pojęcie, dawniej kojarzone głównie z dobrze prosperującymi korporacjami lub myśleniem Harveya Spectra z „Suits”, wrósł w mentalność zwykłego obywatela, promując i motywując powstanie naprawdę innowacyjnych pomysłów biznesowych. Ale czym jest właściwie przedsiębiorczość? Przekonajmy się!

Sprawdź także:

Największy mit przedsiębiorczości – co nim jest?

Rozumienie przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość to zbiór działań skierowanych na kreowanie i rozwijanie przedsiębiorstw, mający na celu generowanie zysku. To proces, który wymaga od osób angażujących się w przedsięwzięcie kombinacji zarówno zasobów, jak i umiejętności. To znacznie więcej niż proste wykorzystanie okazji biznesowej. Jest to podejście do życia, które charakteryzuje się innowacyjnością, kreatywnością, ryzykownym podejściem, ale przede wszystkim odwagą do podejmowania nowych, nawet najtrudniejszych wyzwań.

W słownikowej definicji przedsiębiorczości kluczowym elementem jest efektywne wykorzystywanie zasobów w celu realizacji zaplanowanych celów. Wykazując się innowacyjnością, przedsiębiorca identyfikuje i wykorzystuje unikalne możliwości, aby stworzyć wartość dla swoich klientów i społeczeństwa. Wśród tych możliwości znajdują się nowe produkty, usługi, procesy i rynki.

Właściwości przedsiębiorcy

Przedsiębiorczość wiąże się z koniecznością posiadania pewnych cech i właściwości, które decydują o tym, jak będzie wyglądał proces tworzenia i rozwoju przedsiębiorstwa. Kiedy wymieniamy cechy dobrego przedsiębiorcy, często na myśl przychodzą nam takie określenia jak: determinacja, odwaga, zdolność do podejmowania ryzyka, kreatywność czy asertywność. Są to z pewnością cenne i niezbędne cechy dla osób aspirujących do tego, aby stać się przedsiębiorcami.

Jednak, aby zrozumieć przedsiębiorczość w pełni, warto powiedzieć, że dobre cechy to nie tylko te, które są związane z osobowością. Dobry przedsiębiorca musi wykazywać się również takimi umiejętnościami jak: podejmowanie decyzji, zarządzanie, negocjacje, komunikowanie się, radzenie sobie ze stresem, czy zrozumienie i umiejętne wykorzystanie zasobów.

Typy i formy przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość ma wiele twarzy i form, od pojedynczych osób pracujących na siebie, przez małe i średnie przedsiębiorstwa, aż po globalne korporacje i organizacje non-profit.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe typy przedsiębiorczości: mikroprzedsiębiorczość, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorczość korporacyjna.

  1. Mikro-przedsiębiorczość – Jest to forma działalności prowadzona przez jedną osobę lub małe zespoły. Zazwyczaj, mikroprzedsiębiorstwa operują na lokalnym rynku i oferują ograniczoną gamę produktów lub usług. Właśnie od tych małych firm zaczyna się świat przedsiębiorczości.
  2. Przedsiębiorczość małych i średnich firm (MŚP) – Te firmy są większe od mikroprzedsiębiorstw, ale nadal są sens niezależności i innowacji. Firmy te, zazwyczaj generują większy zysk i mają większy wpływ na gospodarkę.
  3. Przedsiębiorczość korporacyjna – Odnosi się do działań mających na celu promowanie innowacji wewnątrz istniejących korporacji. Przykładem może być tworzenie nowych produktów lub wejście na nowe rynki.

Zdecydowanie za bardzo cennymi formami przedsiębiorczości są te prowadzone przez społeczności i organizacje non-profit. Są to inicjatywy, które przynoszą korzyści nie tylko ich twórcom, ale również społeczeństwu jako całości. Przykładem może być społeczna spółdzielnia, czy fundacja realizująca swoje cele statutowe.

Przedsiębiorczość jest więc niezwykle szerokim i złożonym obszarem. Ważne jest, aby zrozumieć, że nie każda forma przedsiębiorczości jest tak samo cenna. Przedsiębiorczość powinna być prowadzona etycznie i z poszanowaniem dla wszystkich grup interesu.

Redakcja laps.pl

W redakcji bloga Laps.pl spotykają się trzy kreatywne umysły: Kacper, Marek i Edyta. Razem poznajemy świat przedsiębiorczości, finansów i ekologii. Nasza misja? Odkrywanie nowych horyzontów zrównoważonego biznesu, sprawne zarządzanie finansami oraz troska o naszą planetę. Dołącz do naszej grupy świadomych biznesmenów, gdzie każdy artykuł to inspiracja do tworzenia zielonej przyszłości.

MOŻE CIĘ RÓWNIEŻ ZAINTERESOWAĆ

Podstawy przedsiębiorczości podręcznik - jakie informacje powinien zawierać?
Rozwój własnych kompetencji przedsiębiorczych
Jakie cechy powinien mieć człowiek przedsiębiorczy?

Jesteś zainteresowany reklamą?

Jakie cechy powinien mieć człowiek przedsiębiorczy?